nl

Cartografisch kaarten voor NL

Deze git repository bevat kaarten van PDOK, afkomstig van het CBS. De kaarten zijn gesimplificeerd met mapshaper om compacter te zijn en zijn daarom vooral geschikt voor cartografische toepassingen van NL op landsniveau. Ze zijn minder geschikt voor applicaties die inzoomen, omdat ze minder nauwkeurig zijn.

Projecties:

Er worden twee projecties aangeboden, die voor de meeste toepassingen voldoen:

Formaten

De kaarten zijn beschikbaar in twee formaten:

Gebruik

De kaarten kunnen gedownload worden, maar kunnen ook direct gebruikt worden op webpaginaÅ›. Gebruik hiervoor een url die op de volgend wijze is opgebouwd:

https://cartomap.github.io/nl/<projectie>/<regio>_<jaar>.<formaat>

Bijvoorbeeld de gemeente kaart van 2016 met rijksdriehoekstel projectie in topojson formaat is:

https://cartomap.github.io/nl/rd/gemeente_2016.topojson

arbeidsmarktregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

arrondissementsgebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

brandweerregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

buurt

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

coropgebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

coropplusgebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

coropsubgebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

gemeente

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

ggdregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

grootstedelijke_agglomeratie

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

jeugdregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

kamervankoophandelregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

landbouwgebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

landbouwgroep

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

landsdeel

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

nuts1

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

nuts2

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

nuts3

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

politieregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

provincie

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

regionaalmeld_coordinatiepunt

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

regionale_eenheid

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

regionale_energiestrategie

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

regioplus_arbeidsmarktregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

ressort

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

rpagebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

stadsgewest

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

subres_regio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

toeristengebied

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

toeristengroep

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

veiligheidsregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

veiligthuisregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

wijk

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)

zorgkantoorregio

wgs84 (EPSG:4326)

rijksdriehoeksstelsel (EPSG:28992)