nl

Cartografisch kaarten voor NL

Deze git repository bevat kaarten van PDOK, afkomstig van het CBS. De kaarten zijn gesimplificeerd met mapshaper om compacter te zijn en zijn daarom vooral geschikt voor cartografische toepassingen van NL op landsniveau. Ze zijn minder geschikt voor applicaties die inzoomen, omdat ze minder nauwkeurig zijn.

Projecties:

Er worden twee projecties aangeboden, die voor de meeste toepassingen voldoen:

Formaten

De kaarten zijn beschikbaar in twee formaten:

Gebruik

De kaarten kunnen gedownload worden, maar kunnen ook direct gebruikt worden op webpaginaÅ›. Gebruik hiervoor een url die op de volgend wijze is opgebouwd:

https://cartomap.github.io/nl/<projectie>/<regio>_<jaar>.<formaat>

Bijvoorbeeld de gemeente kaart van 2016 met rijksdriehoekstel projectie in topojson formaat is:

https://cartomap.github.io/nl/rd/gemeente_2016.topojson

arbeidsmarktregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

arrondissementsgebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

brandweerregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

buurt

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

coropgebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

coropplusgebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

coropsubgebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

gemeente

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

ggdregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

grootstedelijke_agglomeratie

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

jeugdregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

kamervankoophandelregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

landbouwgebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

landbouwgroep

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

landsdeel

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

nuts1

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

nuts2

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

nuts3

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

politieregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

provincie

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

regionaalmeld_coordinatiepunt

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

regionale_eenheid

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

regionale_energiestrategie

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

regioplus_arbeidsmarktregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

ressort

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

rpagebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

stadsgewest

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

subres_regio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

toeristengebied

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

toeristengroep

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

veiligheidsregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

veiligthuisregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

wijk

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)

zorgkantoorregio

wgs84

rijksdriehoeksstelsel (28992)